jakie szkolenie bhp dla ucznia Ochrona danych osobowych wjakie szkolenie bhp dla ucznia Ochrona danych osobowych w BHP. Celem artykułu jest wprowadzenie do nowych przepisów ogólnego Rozporządzenia Unijnego (RODO), Poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na dotychczasowych i innowacyjnych zasadach, Zdobycie umiejętności prawidłowego gromadzenia i zabezpieczenia danych osobowych w BHP. Komu Osoby odpowiedzialne za obronność informacji w przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych, Specjaliści ds. BHP, Specjaliści ds. ochrony danych osobowych. Program artykułu to Uregulowania prawne: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r; bhp przy obsłudze maszyn elektrycznych Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Analiza definicji ustawowych (dane osobowe, zbiór danych, przetwarzanie danych, ADO, IOD, UODO) Definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne) Nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe Czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom ustawy? (interpretacja najnowszych przemian prawnych dotyczących danych zawartych w CEIDG) Co zrobić z informacjami o osobach zmarłych? Czy dane służbowe podlegają ochronie? Koncepcja wspólnego administratora danych w administracji publicznej - problemy praktyczne, stanowisko UODO. II. RODO /GPDR: definicje, zasady legalnego przetwarzania danych, uzyskiwania zgód, prawa obywateli: Zakres przemian i bhp przy obsłudze maszyn stolarskich ich właściwość przedmiotowa. Zmiany w ochronie danych osobowych w prawodawstwie europejskim (cel zmian i efekty) Dane personalne - co to jest według RODO Zasady przetwarzania danych w RODO Dane zwykłe a dane wrażliwe - jak przebiega podział? Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem udzielenia zgody Przetwarzanie danych Powierzenie przetwarzania danych Zbiór danych - czym jest według RODO? Zasada profilowania Dyrektywy Privacy by image i Privacy by Default Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności Okres przechowywania danych obywateli i pracowników jednostki oraz warunki ich pozyskania Zasada adekwatności Kiedy można zbierać dane wrażliwe? Prawa obywatela - obowiązek uaktualnienia, obowiązek informacyjny i sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Kiedy można przetwarzać dane obywateli i pracowników? Czy dopuszczalne jest kserowanie albo skanowanie dowodów osobistych obywateli? Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych? W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych? Prawa osób których dane dotyczą: prawo do uzyskania kopii danych; prawo do bycia zapomnianym; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprostowania danych. RODO a BHP: zadania użyteczne Przetwarzanie danych osobowych pracowników Zwolnienia lekarskie Stan zdrowia Skierowania na procedura Wypadki przy pracy ( postępowanie powypadkowe i zbieranie danych od świadków wypadku Monitoring w miejscu pracy Szkolenia BHP Współpraca z firmami zewnętrznymi Wystawianie zaświadczeń. RODO a BHP: działalność gospodarcza z obszaru BHP Powierzanie i udostępnianie danych osobowych Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Jak długo przechowywać dokumentację? W jaki sposób postępować z danymi po zakończeniu współpracy z klientem? Jak bezpiecznie zniszczyć dane? Urząd Ochrony Danych Osobowych. Odpowiedzialność prawna podmiotów przetwarzających dane personalne Kontrole zasady bhp przy obsłudze maszyn elektrycznych Uprawnienia UODO Nowe kompetencje UODO w świetle nowej Ustawy o ODO Jakie sankcje grożą podmiotom przetwarzającym dane niezgodnie z przepisami? Odpowiedzialność cywilnoprawna i administracyjna Administratora Danych również pracowników. Odpowiedzialność karna Administratora Danych.

Komentarze: 3


noavatar.png
Konrad Lipiński 2020-05-16

Miło czytać, po prostu przekazałem to kolegowi, który robi trochę badań na ten temat. I on faktycznie kupił mnie lunch ponieważ ja odnalazłem to dla niego uśmiechem Tak więc pozwalam mnie rephrase że: Z powodu lunchu!

noavatar.png
Łukasz Prasołek szkolenia dla działów kadr i płac 2020-05-24

Łał! Może to być jeden z najbardziej korzystnych blogów, jakie kiedykolwiek dotarliśmy na ten temat. Zasadniczo Wielki. Jestem też ekspertem w tym temacie, dlatego potrafię zrozumieć twoją ciężką pracę.

noavatar.png
Stanisław Stadler specjalista bhp 2020-05-25

Z pewnością możesz zobaczyć swoją wiedzę w pracy, którą piszesz. Sektor ma nadzieję na bardziej namiętnych pisarzy, takich jak ci, którzy nie boją się mówić, jak oni wierzą. Zawsze podążaj za sercem.

Najnowsze artykuły:

Top