bhp szkolenie druk


Opracowanie wzorcowe procedury i instrukcje z formularzami służącymi do dokonywania zapisów, niezbędne przy opracowywaniu zakładowego systemu HACCP w piekarni. Wersja elektroniczna w formacie MS Word. Zgodnie z rozporządzeniem nr / w sprawie higieny środków spożywczych ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr , poz. ), wszystkie zakłady prowadzące działalność w produkcji i obrotu żywnością muszą wdrożyć i stosować systemu HACCP. Funkcjonowanie systemu powinno być dokumentowane. Opracowanie przygotowane doświadczonego technologa, przewodniczącego zespołu HACCP w zakładzie branży spożywczej, wzorcowe procedury i instrukcje z formularzami służącymi do dokonywania zapisów, niezbędne przy opracowywaniu zakładowego systemu HACCP. Lista kontrolna jest narzędziem pracy auditora wewnętrznego każdego zakładu wdrażającego system HACCP i stanowi zespół problemów, rozważyć podczas oceny funkcjonowania systemu. Przedstawioną w niniejszym opracowaniu Listę powinno się traktować jako wzór i sugestia do stworzenia własnej propozycji mającej zastosowanie w konkretnym przykładzie. Prezentowana Lista jest na tyle uniwersalna, że można ją wykorzystać w każdym przedsiębiorstwie, bowiem treści, jakie na obowiązujące w Polsce każdy podmiot gospodarczy powinien wziąć pod uwagę. Lista kontrolna składa się z kilku oddzielnych arkuszy umieszczonych na kolejnych stronach, a dotyczą one następujących obszarów, według cyklu produktu: a. Procesy przyjęcia i przechowywania b. Procesy produkcyjne c. Procesy pakowania d. Procesy magazynowania wyrobu gotowego e. Procesy transportu wyrobu gotowego.

Najnowsze artykuły:

Top