Jaki jest obszar dokumentów gromadzonych w dokumentacji dotyczącejJaki jest obszar dokumentów gromadzonych w dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy? jest reprezentacja od strony praktycznej zadań połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W Jakie są zasady usuwania dokumentów i danych po zakończeniu okresu ich przechowywania zgodnie z wykładnią UODO? szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie między innymi na pytania innymi słowy można żądać od Jakie dokumenty są gromadzone w związku z zfśs? kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jakże długo takie zaświadczenie jest aktualne, to znaczy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna również jakim sposobem prawidłowo zabić z akt pracowniczych odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i reguły wydawania. Najnowsze zmiany w obszarze prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na nowych zasadach z uwzględnieniem artykułów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów również elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO Na jakich zasadach następuje potwierdzenie sytuacji socjalnej osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń z zfśs? – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)

Najnowsze artykuły:

Top