Upadłość i zgłoszenia wierzytelności po 24 marcaUpadłość i zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże jakie składniki majątkowe mogą obyć objęte pre-packiem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i niepewność pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa również przedstawienie konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli tak jak na pogłębienie znajomości dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi jak w praktyce ustalane są przesłanki warunkujące zatwierdzenie warunków sprzedaży pełniejsze wykorzystanie jej zalet również zminimalizowanie zagrożeń powiązanych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.

Najnowsze artykuły:

Top