program haccp


Każda piekarnia, zgodnie z ustawą z dnia maja r. o zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr , póz. z późn. zm.), obowiązana jest do stosowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Przygotowana instrukcje Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Dobrych Praktyk Higienicznych stosowane w piekarni formularze służące do dokonywania zapisów dokumentujących działania podejmowane w celu bezpieczeństwa żywności. Publikację uzupełnia wykaz wszystkich zaświadczeń i dokumentów, do skoroszytu, w ten sposób pełną dokumentacje podlegającą urzędowej kontroli sanitarnej. Forma skoroszytu z wymiennymi kartami umożliwia wzorów do indywidualnych warunków.Dokumentacja zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia stycznia r. w sprawie szczegółowego i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących wprowadzających żywność do obrotu (Dz.U. Nr , póz. ). Integralną częścią pozycji jest suplement na płycie CD (pełna w formacie MS Word), dający bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia o dane, wydruku itp. Każdy spożywczy mrożonek, zgodnie z ustawą z dnia maja r. o zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr , póz. z późn. zm.), obowiązany jest do stosowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Przygotowana instrukcje Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Dobrych Praktyk Higienicznych stosowane w magazynie mrożonek formularze służące do dokonywania zapisów dokumentujących działania podejmowane w celu bezpieczeństwa żywności. Publikację uzupełnia wykaz wszystkich zaświadczeń i dokumentów, do skoroszytu, w ten sposób pełną dokumentację podlegającą urzędowej kontroli sanitarnej. Forma skoroszytu z wymiennymi kartami umożliwia wzorów do indywidualnych warunków.Dokumentacja zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia stycznia r. w sprawie szczegółowego i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących wprowadzających żywność do obrotu (Dz.U. Nr , póz. ). Integralną częścią pozycji jest suplement na płycie CD (pełna w formacie MS Word), dający bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia o dane, wydruku itp. Od maja r. wszystkie zakłady prowadzące działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością muszą zaimplementować i stosować systemu HACCP, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności. ten osiągnąć, wszystkie techniki i metody pracy zalecenia higieniczne w formie procedur i instrukcji. Opracowanie przygotowane doświadczonego technologa, przewodniczącego zespołu HACCP w zakładzie branży spożywczej, wzorcowe procedury i instrukcje z formularzami do zapisów, niezbędne przy opracowywaniu zakładowego systemu HACCP. Dokumentacja przeznaczona jest do bezpośredniego wykorzystania na własne potrzeby każdego zakładu. Ten zestaw procedur i instrukcji w innej tejże autorki Arkusze identyfikacji zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych w piekarni, gdzie procedury i instrukcje znalazły się w wykazach przypisanych do każdego etapu procesu technologicznego w celu wyeliminowania zagrożeń, się na danym etapie pojawiają.

Najnowsze artykuły:

Top