konsolidacja sprawozdań finansowych zadania


foto

Rachunek przepływów pieniężnych Zmiany w zasadach

Rachunek przepływów pieniężnych. Zmiany w zasadach wyboru firmy audytorskiej komentarz. Do aktywów pieniężnych zalicza się dodatkowo inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w środku miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, zyskania czyli założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top