koszty uzyskania przychodu a podatek


foto

Wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego

Wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji powiązanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w placówkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z obszaru rachunkowości budżetowej, podaje wzory.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top